Introductie

De Kentering is een 18+ LARP-evenement speciaal voor de meer ervaren LARPer. Het spel draait om politiek, intrige en (on)macht, alsmede om het ontrafelen van het verleden danwel het sturen van de toekomst. Als je van mening bent dat je op LARP je problemen het beste met een strijdkreet en een geheven zwaard kan oplossen, is dit evenement waarschijnlijk niet voor jou. De Kentering streeft er naar om rollenspel op niveau te faciliteren door middel van een meeslepend verhaal, een hoge kostuum-standaard en een omgeving die je helemaal onderdompelt in het Steffonische rijk.

Het staat iedereen boven de 18 jaar oud, en met het vertrouwen genoeg LARP-ervaring te hebben, vrij een ticket te kopen en deel te nemen aan De Kentering als speler. Je bedenkt zelf je personage, al dan niet gelieerd aan één van de bestaande groeperingen/families, en maakt het verhaal mee. Het is aan jou om je eigen keuzes te maken, zij dit om geld of roem te vergaren, je familie te redden of gewoon simpelweg om te overleven.

Om deel te nemen als figurant aan De Kentering zul je eerst contact moeten opnemen met de organisatie op email-adres ‘dekenteringlarp@gmail.com’. Graag willen wij van je weten waarom je wilt figureren, of je al bekend bent met het evenement en haar deelnemers en natuurlijk wat je in je mars hebt. Dit alles zodat wij de kwaliteit van ons evenement beter kunnen garanderen.

De setting in het kort

Een stabiele wereld… Dat is waar het koninkrijk Steffonia naar op zoek was. En om dat te bereiken moesten haar zuidelijke, constant met elkaar in conflict zijnde buren Crimea en Harland verdwijnen. Dit lukte. Eindelijk rust, orde en stabiliteit op het continent. Dachten ze… Maar onder de oppervlakte borrelt het, er hangt wat in de lucht. Mensen willen verandering. Zeker nu de koning en de adellijke Huizen alles strak in handen hebben, nu de Synode ze vertelt hoe ze moeten leven en de Academie en het College toekomst en geschiedenis blootleggen. Alles lijkt rustig, maar de situatie is zo explosief als tassium. Tassium, een kostbaar, extreem zeldzaam goedje wat de machtsverhoudingen extra op scherp zal zetten…

De drie grote gebieden die nu het koninkrijk Steffonia vormen, waren ooit drie landen. Steffonia in het noorden, Harland ten zuidoosten daarvan en ten zuidwesten van Steffonia lag Crimea. De ontwikkelde Crimeanen en de eigenzinnige Harlanders vochten regelmatig conflicten met elkaar uit tot Steffonia de onrust aan haar zuidgrens zat was. De Crimeaanse Landsraad besloot zich al snel aan te sluiten bij het jonge en machtige Steffonia, maar Harland verzette zich, tevergeefs… Nu, zestig jaar later, behoort het gehele gebied tot Steffonia; van de Koningsbergen in het Noorden tot de woestenij genaamd de Vlakte in het Zuiden en beide zeeën in het Oosten en Westen. Wat er voorbij deze natuurlijke grenzen ligt, is onbekend.

Nu Steffonia de andere twee landen ingelijfd heeft, lijkt de tijd van de Trinh te herleven (hoewel de Steffoniërs dat ontkennen). Dit nieuwe, grote machtige rijk is nu de inzet van het spel dat de grote adellijke Huizen van Crimea en Steffonia spelen. En het spel wordt nu gevaarlijker dan ooit: tassium, het goedje waarmee zwart poeder kan worden gemaakt om de Crimeaanse en Steffonische vuurlansen en vuurdolken te laten werken is ontdekt. En dat goedje is voornamelijk te vinden in Harland…

Tel daar nog de religieuze macht van de Synode bij op en een sluimerende broeierigheid aan de oppervlakte wordt voelbaar. Het gewone volk lijkt een speelbal te zijn. Toen de grenzen er nog waren was alles duidelijk. Nu heeft Steffonia alles bij elkaar gegooid; de kennis, normen, waarden en culturen van drie landen. Een explosieve combinatie in een periode die ongekende vooruitgang belooft.