Algemene Kennis

Onderstaande informatie is bekend bij iedereen, ongeacht uit welk land of welke stand zij afkomstig zijn:

De huidige koning is Kasimir IV van Huis Herceg. Hij is getrouwd met Ekaterina van huis Dalibor. Het stel is momenteel kinderloos. De jongere broer van de koning, Wenceslaus, is de eerste in lijn voor de troonopvolging.

Iedereen wordt op zijn zestiende verjaardag als volwassene beschouwd.

Scheepvaart is onderontwikkeld. Kustplaatsen hebben scheepsvaart naar elkaar toe als ze aan dezelfde kust liggen en er is veel riviervaart, maar de oceanen zijn nooit overgestoken.

Tassium, een blauwe substantie die uit mijnen wordt gehaald, werd in de jaren van het Trinh Rijk door vooral de armere klassen als narcoticum gebruikt om even te ontsnappen aan hun problemen. Ten tijde van de Trinh werd Tassium verboden, en ook na de val van het rijk bleef dit het geval. Er ontstond echter al snel een ondergrondse handel in het goedje. Een Lector aan de Steffonische Academie ontdekten door experimenten een andere werking van tassium. In combinatie met simpele, alledaagse kruiden en mineralen werd het een licht explosief goedje. Het vuurpoeder werd geboren.

Tassium is erg zeldzaam, de meeste mijnen waaruit het spul omhoog komt bevinden zich in Harland. Harland heeft echter niet de kennis om deze stof om te zetten tot vuurpoeder, en dus wordt de Tassium (onder streng toezicht) allemaal afgevoerd naar Crimea en Steffonia, die overigens ruim betalen voor de grondstof. De namen voor vuurwapens zijn vuurdolken (pistolen) en vuurlansen (musketten).

Toch wordt Tassium, ondanks zijn groeiende kostbaarheid, nog steeds veel als narcoticum gebruikt, door zowel arm als rijk. Om aan deze vraag te voldoen is er naast de gereguleerde handel ook een schimmige, ondergrondse verkoop ontstaan, een doorn in het oog van de Steffonische heersers die zo op wet en orde hameren.

Sinds de samensmelting geldt voor alle gebieden het Groot-Steffonisch wetboek. Schouten, aangewezen door de lokale heersers, zien er op toe dan wanneer er een misdaad is gepleegd de verantwoordelijke gevonden wordt. Magistraten, aangewezen door de lokale heerser, beslissen over schuld en onschuld, en welke straf van toepassing is. De schout regelt vervolgens de uitvoering van deze straf.

Magie bestaat alleen nog in oude verhalen. Niemand gelooft er meer in en er bestaat geen enkel bewijs dat het bestaat of ooit bestaan heeft. Er zijn wel alchemisten (alchemisten die zich op genezing specialiseren) en apothekers die zich bezighouden met chemie en brouwsels. Crimea is technologisch gezien het verst en is vergelijkbaar met laat 14de eeuws en vroeg 15de eeuws Europa. Steffonia ligt iets achter, maar hun militaire macht en discipline maakt ze militair sterker dan het op technologie vertrouwende Crimea. Harland is qua technologie het minst ver, ook omdat ze zich voornamelijk op landbouw concentreren. In tegenstelling tot Steffonia en Crimea heeft Harland geen beschikking over vuurwapens.

Het gebied kent eigenlijk één taal, namelijk een variatie op een oude taal die ooit iedereen sprak. Het origineel wordt Trinh genoemd, de huidige ‘algemene’ taal Nuallan. Dit is de basis van de talen van de drie gebieden, die eigenlijk dialecten zijn van die ene taal: Steffoons, Crimeaans en Harsch. Ze zijn voldoende verschillend van elkaar om te gelden als aparte talen (wanneer we het regeltechnisch hebben over lezen en schrijven). Verreweg de meeste mensen spreken nog wel een vorm van algemeen Trinh als ze over de grens zijn. Hoewel Steffonia nu het liefst iedereen Steffoons wil leren spreken, is het sinds de tijd dat de drie landen verenigd zijn weer algemeen Trinh dat het meeste wordt gesproken, hoewel dat dus tegenwoordig Nuallan wordt genoemd.

In principe kent de setting dus vijf talen. Het Nederlands wordt gebruikt als algemene taal die iedereen kan spreken. De andere talen zijn die per gebied (Crimeaans, Steffoons en Harsch). Die mogen uitgespeeld worden zoals logisch lijkt, met de kanttekening dat daarvoor waarschijnlijk veel Engels gebruikt gaat worden, dus ga er niet automatisch van uit dat Engels of alleen Crimeaans of alleen Steffoons of alleen Harsch is.

Wanneer iets in een taal geschreven wordt, moet bovenaan het papier altijd de taal staan waarin het is geschreven. Staat er niets dan is het automatisch de algemene taal. Voor de vaardigheid lezen en schrijven kan gekozen worden uit Nuallan (common) en de drie gebiedstalen.

Om een indicatie te geven hoe duur spullen en diensten zijn is hieronder een klein overzicht. Dit is slechts een indicatie, er mag vanaf geweken worden. We werken met het koper-zilver-goudsysteem waarbij zilver de belangrijkste munt is. Vier koper maakt een zilver, en 40 zilver maakt een goudstuk. Goudstukken zijn vrij zeldzaam in de wereld, mensen dragen hun goud liever bij zich in de vorm van weelderige sierraden. Omdat mensen vaak niet met grote hoeveelheden munten op zak willen lopen, worden bankpapieren steeds populairder, uitgegeven door Crimeaanse en Steffonische banken. Koperstukken worden ook wel kronen, of koperen kronen genoemd, en zilverstukken hengsten, vanwege de afbeeldingen die te zien zijn op de munten.

Biertje – 1 koper
Een brood – 2 koper
Fles mede – 1 zilver
Broedkip – 3 zilver
Kruidenmengsel – 4 zilver
‘Neusje’ Tassium – 5 zilver
Lage schoenen – 6 zilver
Simpele dolk – 6 zilver
1 schot vuurpoeder – 10 zilver
Zwaard – 200 koper
Vuurdolk – 60 zilver
Vuurlans – 90 zilver
Strijdpaard – 120 zilver

De gemiddelde boer zal 4 zilver per week verdienen, een soldaat 7 zilver en een ambachtsman 20. Een rijke bankier kan wekelijks tientallen zilverstukken verdienen, een groot adelman honderden.

De maanden

 • Januari – Louwmaand
 • Februari – Sprokkelmaand
 • Maart – Lentemaand
 • April – Grasmaand
 • Mei – Bloeimaand
 • Juni – Zomermaand
 • Juli – Hooimaand
 • Augustus – Oogstmaand
 • September – Herfstmaand
 • Oktober – Wijnmaand
 • November – Slachtmaand
 • December – Wintermaand