Crimea

Crimea was een buurland van Harland. Waar Harland voornamelijk uit landbouw, kastelen en kleine dorpen bestaat heeft Crimea grotere steden die bekend staan om hun grootsheid en pracht. Ook heeft Crimea een veel meer ontwikkelde cultuur. Het land werd geregeerd als een oligarchie, wat inhoudt dat de macht in het land in handen is van een klein aantal adellijke families. Daarnaast is Crimea gevestigd in wat door historici het kerngebied van het oude Trinh Rijk wordt genoemd. De stad Thanh Kiëm is de vroegere hoofdstad van het Rijk en vindplaats van veel spullen uit die tijd en de Nacht van de Stammen. Er zijn plekken in de stad die destijds in opdracht van de Landsraad zijn afgesloten, en dat nu nog steeds zijn. Volgens kwade tongen is dat gebeurd op aandringen van de Synode.

Al sinds Crimea en Harland bestaan, leeft bij de Crimeaanse edelen het gevoel dat zij Harland moeten beschermen en onderwijzen. Ze zien zichzelf als superieur op cultureel en spiritueel vlak, hoewel de profeten ook worden aanbeden in Harland. En inderdaad, Crimea kent de oudste steden van het continent, de grootste kathedralen en kunstwerken waar zelfs Steffonia alleen van kan dromen. Maar Crimea is vooral vergane glorie. De steden zijn niet bepaald goed onderhouden, de mozaïeken brokkelen af en de kathedralen worden bijeen gehouden door stutten en net iets te veel geluk.

Voor de aansluiting bij Steffonia, werd Crimea geregeerd door de machtigste van de adellijke Huizen; de Huizen Maior. Dit regeringsorgaan werd de Landsraad genoemd. Huizen die niet in de Landsraad zaten, heetten de Huizen Minor. Na de aansluiting werd de Landsraad ontbonden, maar de Huizen Maior hebben nog steeds grote invloed bij de stadhouder die namens de koning van Steffonia regeert over Crimea. Naast de adellijke Huizen zijn ook de banken en handelshuizen machtig, net als enkele grote landbouwers en natuurlijk de Synode. Allen bezitten ze grond en allen vechten om de overmacht in het land. Onder de stadhouder en de koning, natuurlijk…

In de Crimeaanse samenleving is het verschil tussen man en vrouw het grootst. Een verdeling die in de mode is geraakt bij de Steffonische hogere klasse en daar dus nu ook wordt toegepast. Vrouwen blijven vaak thuis, bemoeien zich met geloof, genezing of het runnen van een huishouden. En natuurlijk achter de schermen van de politiek. Mannen zijn vaker actief in militaire zaken, bankieren en alchemie. In de religie en het College zijn beide geslachten welkom.

Meer weten over Crimea?

En hoe zien Crimeanen er uit?