Harland

Harland is een sterk verdeeld land – pas toen de eerste vijandelijkheden vanuit Crimea kwamen, begonnen de clans zich te verenigen. Na die eerste oorlog werd Harland als land dan ook pas echt gevormd, hoewel de gebieden binnen Harland erg autonoom waren en door clans werden bestuurd. Een clan bestaat uit meerdere families, waarvan er één de belangrijkste is. Een gebied kan meerdere clans huisvesten, waarvan één clan dan weer de leiderschap over een gebied heeft. De leider van die familie is ook leider van de hele clan en heet een jarl. Eens per jaar (of vaker in tijden van moeilijkheden) kwamen de jarls bij elkaar in een moot en vormden dan de regering van heel Harland. Na de verovering is de moot ontbonden. Een stadhouder regeert nu over Harland en aan het hoofd van de clan zijn families gezet die Steffonia gunstig gezind zijn, zo ook families die van oorsprong niet Harlands zijn. In dit proces zijn hele clans uit elkaar gedreven uit angst dat ze zich zouden verenigen en verzetten tegen de overheersers. Toch zijn veel van de oude gebruiken nog van kracht, zo wordt er nog steeds streng op toegezien dat trouwen buiten de clan niet toegestaan is tenzij bruid of bruidegom zich aansluit bij de andere clan. Familie- en clanruzies zijn nog steeds aan de orde van de dag, en zelfs binnen de clans wil er nog wel eens frictie zijn. Na de overname door Steffonia wordt er echter streng op toegezien dat ook onderling geweld met harde hand wordt bestraft.

Harland is iets kleiner dan Crimea, maar de grond is veel geschikter voor landbouw, en dit is dan ook waar Harland om bekend staat. Er is erg veel agrarische export aanwezig, maar de inwoners zijn over het algemeen arm. Harland staat bekend om zijn onafhankelijke inwoners, en avonturiers komen veelal uit dit land. Ook nemen veel inwoners de wapens op en zoeken hun heil als huurlingen. Religie is sterk aanwezig, maar is veel minder georganiseerd dan in Crimea, en tempels zijn slechts in de grootste dorpen aan te treffen. Technologisch is Harland niet zo ver en een heel samenhangende politieke structuur hebben ze ook niet. Hoewel het leven hard kan zijn, zijn de mensen doorgaans gelukkig met hun ongecompliceerde levensstijl.

Harlandse vrouwen zijn in verhouding tot de andere landen redelijk pittig, en het wil nog wel eens gebeuren dat vrouwen belangrijke posities innemen in een clan, of zelfs een volledige clan leiden. Vrouwen genieten dan ook vaak minstens zo veel aanzien als de mannen.


Meer weten over Harland?

En wat dragen Harlanders dan?