Steffonia

Steffonia is een relatief jong land, gelegen tussen de Noordelijk gelegen Koningsbergen en de rivier de Nahsner. Het is een machtig en groot land, dat op feodale wijze geregeerd wordt nadat het lange tijd een clanstructuur heeft gekend. Het heersende Huis is Huis Herceg. Verschillende Huizen regeren andere delen van het land. Steffonia heeft recentelijk twee landen aan haar zuidgrens veroverd: Crimea en Harland. De belangrijkste reden was de eeuwigdurende oorlogen tussen beide landen die de stabiliteit in de regio ondermijnden. Aan het hoofd van Steffonia staat een koninklijk echtpaar, op dit moment kinderloos. De jongere broer van de koning is dan ook de eerste in lijn voor de troon op dit moment. De adel bestaat uit gebiedsbesturende adel en hovelingen. Bij gelijke rang staat de gebiedsbesturende adel hoger. De koning wordt bijgestaan door de hoge edelen, vaak de jongere zonen van de vijf adelmannen die de vijf gebieden waarin het land is onderverdeeld besturen. De vijf gebieden worden bestuurd door adellijke Huizen die onder hen weer lagere edelen hebben staan binnen het gebied. Overigens kan een Huis uit verschillende families bestaan. Het Huis wordt vernoemd naar de belangrijkste familie, de andere families die trouw hebben gezworen aan die ene familie worden als onderdeel van het Huis beschouwd.

Mannen en vrouwen in deze samenleving hebben verschillende rollen. Hoewel er geen onderscheid wordt gemaakt in beroepen en rechten, is het vaak zo dat hoe hoger de klasse, hoe meer onderscheid. Op de akkers is iedereen gelijk, in de kastelen zijn vrouwen meer onderling en worden ze geacht handwerk te doen en het huishouden te leiden. Ridderlijkheid in Steffonia wordt toegekend door de legerleiders aan soldaten die buitengewone moed hebben getoond. Van ridders wordt dan ook moed en dapperheid verwacht. Ze gaan voor in de strijd en zijn het toonbeeld van de dappere soldaat.

De Synode is sterk aanwezig in Steffonia, de Synode was dan ook de eerste die de opkomst van het land zag aankomen. Er staan veel rijke tempels in de steden en in het landelijk gebied en ook aan de hoven van de edelen zijn veel ‘huispriesters’ van de Synode aanwezig.


Meer weten over Steffonia?

En hoe zien Steffoniƫrs er uit?